Hur mycket kostar en tandreglering? / Vad är priset för en tandställning?

Priset för en tandreglering/tandställning  är individuellt och avgörs av hur stor tandreglering som behöver göras och vilken metod du väljer.

En del av vuxna patienter har möjlighet att få delar av sin tandreglering bekostad av försäkringskassan. En förutsättning är dock, kortfattat sagt, att bettfelen stör funktionen och  att tandfelställningarna är uttalade.

Den ungefärliga kostnaden för en tandregleringsbehandling  (före ev. avdrag/bidrag) beror på vilken metod som används, om en eller två käkar behandlas, hur lång behandlingstiden är (6-24 månader) samt hur komplicerad reglering som behövs.

– Pris för tandreglering med traditionell tandställning:  för en käke 12 000-28 000 kr och för båda käkarna 28000-40000. För tandfärgade fästen tillkommer ca 500 kr/fäste.

– Pris för tandreglering med osynlig lingual tandställning på insidan av tänderna www.osynligtandstallning.se : för denna metod tillkommer tillägg för arbets -och matreialkostnad  (utöver den traditionella tandregleringen) med  16 000-22 000 kr för en  käke och 28000-39000 kr för båda käkarna .

–  Pris för ”Invisalign tandreglering” ”Inman aligner och andra liknande aligner med plastskenor ligger normalt mellan 1000-1500 kronor. Denna åtgärd som felaktig av en del orutinerade allmäntandläkare  kallas för ”osynlig tandreglering”, är fullt synlig och därför används  inte på vår klinik förutom i enstaka mycket enkla fall och då som komplement till ”räls” på insidan (i de fallen är denna åtgärd kostnadsfri).  Dessutom går bettkorrigering med  ”Inman aligner”,  ”Invisalign tandreglering” och skenor och liknande inte att styra till önskat rersultat och kan medföra patientskador såsom permanet överbett, käkledsskador eller  felaktigt passande bett osv..( för mer information se www.osynligtandstallning.se ).

 

Drift och utveckling WebbPlatsen webbhotell - Skyddad med AVG AntiVirus