Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar upp till 19-årsåldern, blir vid sina årliga tandläkarbesök undersökta av sin allmäntandläkare gällande deras tand- och käkutveckling. Behandling av alla de eventuella bettavikelser som allmäntandläkaren upptäcker, ingår inte inom ramen av Stockholms läns landstings kostnads fria tandregleringsbehandling för barn och ungdomar. Stockholms läns landsting har upprättat vissa ramar för tandregleringsbehandling, där endast en viss andel av barnen med bett- och käkfelställningar får möjlighet till tandregleringsbehandling.

Till exempel måste föräldrar till många barn med ojämna tänder vilket är en vanlig tandregleringsorsak, själva stå för kostnaden av sina barns tandreglering.

Hos oss på tandreglering Stureplan möter vi dagligen barn och föräldrar som upplever ett stort behov av tandreglering pga bla ojämna tänder. De söker sig till oss för en ”second opinion” och diskussion kring barnets bett- och käkstatus.

Tandreglering Stureplan välkomnar alla barn som störs av ojämna tänder till en konsultation där vi gör en prognos angående framtida utveklingen av bettet och gör en ”cost benefit analys” dvs nyttan med en ev tandregleringsbehandling.

Drift och utveckling WebbPlatsen webbhotell - Skyddad med AVG AntiVirus