Behandling för vuxna

Det är vanligt förkommande att vuxna patienter reglerar sina tänder. Vi på tandreglering Stureplan har stor erfarenhet av behandling av vuxna patienter. Många vuxna patienter väljer dessutom osynlig lingual tandställning (räls på insidan av tänderna) med anledning att den inte syns. För mer information vg se www.osynligtandstallning.se

 

 

Några av de vanligaste orsakerna och behandlingsmetoderna beskrivs här nedan;

Trångställda/ojämna tänder

Många vuxna patienter söker tandregleringsbehandling på vår klinik på grund av att deras tänder är trångställda och därför estetiskt störande. Orsakerna till trångställda tänder är olika och bör noggrant analyseras inför en tandregleringsbehandling. Tandregleringsplanering och behandling av vuxna och barn och ungdomar kan skilja sig i en del avseende främst pga. avslutad tillväxt hos de vuxna.

1)     Trångställning pga. felaktigt frambrutna tänder

Om permanenta tänder under deras frambrytning intar en ”felaktig position” i käkarna,  kan detta medföra att andra tänder inte får tillräckligt med plats och därför hamna i ett trångställt läge.

2)     Trångställning pga. för stora tänder i förhållande till käkarnas storlek

Ibland kan tänderna vara genetiskt för stora för bettet.

3)     Trångställning pga. för små käkar i förhållande till tändernas storlek

Om käkarna är för små i förhållande till ”normal stora” tänder, trångställning är ett faktum.

Glesställning av  tänder

Vår erfarenhet är att glesställning av tänder upplevs av många patienter som mycket störande.  Anledningen till glesställda tänder är olika och bör noggrant analyseras inför en tandregleringsbehandling.

 

 

1)     Glesställning pga. för små tänder

Om permanenta tänder är genetiskt små, glesställning är ett faktum.

2)      Glesställning pga.  för ”stora” käkar

Om käkarna är för stora i förhållande till ”normal stora” tänder, glesställning är ett faktum.

3)      Glesställning pga.  att det saknas en eller flera permanenta tänder

Saknar man en eller flera permanenta tänder,  skapas det glessställning. I dessa fall kan man antingen med hjälp av  tandreglering dra ihop glesställningen eller protetiskt ersätta den/de saknade tanden/tänderna. Det händer ofta att man före en protetisk ersättnig behöver ”ställa tänderna/tandrötterna rätt” med hjälp av tandreglering.


4)      Glesställning pga. att en eller flera permanenta tänder inte har brutit fram

I dessa fall bör man med hjälp av tandreglering i kombination med kirurgiskt ingrepp dra fram de icke frambrutna tänderna

Överbett

Många vuxna patienter söker tandreglering stureplan  för behandling på grund av att de har ett överbett, inte sällan kombinerat med ojämna tänder. Problem med överbett upplevs av dessa patienter som mycket störande. Vid överbett biter överkäkens framtänder för långt framför underkäkens framtänder.  Orsakerna till överbett är olika och bör noggrant analyseras inför en tandregleringsbehandling. Tandregleringsplanering och behandling av vuxna och barn och ungdomar kan skilja sig i en del avseende främst pga. avslutad tillväxt hos de vuxna.

Några av de vanligaste orsakerna och behandlingsmetoderna beskrivs här nedan;

1)      Överbett kan uppkomma inom ramen av normal ställda käkar. Med hjälp av tandreglering av detta bettfel kan, överkäkens tänder flyttas bakåt samtidigt som underkäkens tänder flyttas framåt, eller att man åstadkommer båda dessa tandförflyttningar.

2)     Överbett kan uppkomma pga för liten underkäke eller att underkäken i förhållande till överkäken är placerad för långt ”bakåt”

3)      Vid ”äkta överbett” är underkäkens skelett för litet. Hos dessa patienter, en tandregleringsbehandling följd av en kirurgisk framflyttning av underkäken ett alternativ.

Underbett

En del patienter söker vår klinik för tandregleringsbehandling på grund av att de har ett underbett, inte sällan kombinerat med ojämna tänder. Vid underbett, biter överkäkens framtänder för långt bak eller jämsides med  underkäkens framtänder.  Orsakerna till underbett är olika och bör noggrant analyseras inför en tandregleringsbehandling.


Drift och utveckling WebbPlatsen webbhotell - Skyddad med AVG AntiVirus