Leendetsvetenskap

Ansiktet är en viktig del av människokroppen både fysiologiskt och psykologiskt. tex ansiktsregionen är avgörande för ett spädbarn överlevnad, då barnet har förmågan att skilja mellan bekanta och obekanta ansikten. Det är känt att efter 8-års åldern, är kriterier för det som uppfattas som attraktivt desamma för barn och vuxna individer. Såväl den egna uppfattningen som omgivningens uppfattning om någons tand-, käke- och ansikts estetik påverkar dennes psykologiska utveckling från tidig barndom till vuxen ålder.

Utseendet på munnen och leendet spelar en viktig roll i subjektiva bedömningen om hur attraktivt ett ansikte är. Barn med ”normal” tand- och käkstatus bedöms som snyggare, mer önskvärda som vänner, och mer intelligenta än de med tand- och käkfelställningar.

Den egna uppfattningen om tändernas utseende tycks vara den viktigaste faktorn för att man söker tandregleringsbehandling. Denna självuppfattning om tändernas estetik behöver inte nödvändigtvis återspegla det verkliga kliniska behovet,  som bedöms av en tandreglerare.

För att uppnå det perfekta leendet krävs att ortodontisten kombinerar vetenskapliga estetiska principer med en konstnärlig kreativitet som passar just den individuella personligheten. Det karakteristisk i varje persons leende,  baseras huvudsakligen i balansen mellan läppar, tandkött och tänder.

Inom odontologisk estetik anses att när överläppen är i ett avslapnat läge skall man visa mellan 2 till 4 mm av sina övrekäksframtänder. Till vilken grad övrekäkens framtänder visas, påverkas av bla överläppens längd, ålder, ras och kön på individen.

Längden på överläppen varierar från 10 till 36 mm mätt från basen av näsan till kanten av överläppen. Individer med lång överläpp visar i allmänhet mindre av sina överkäkständer och mer av sina underkäksframttänder.
Åldern på en person påverkar också hur mycket man visar av sina framtänder i ett läge med avslapnat överläpp.  Åldrandet leder till en minskning av muskelaktivitet i ansiktsmuskler och minskad elasticitet av överläppen. Som en följd av detta,  visar man med åren mindre av sina övrekäksframtänder samtidigt som mer av underkäkens framtänder sysns.  Till vilken grad övrekäkens framtänder visas påverkas också av kön, kvinnor i allmänhet visar betydligt mer av sina framtänder än män.

Drift och utveckling WebbPlatsen webbhotell - Skyddad med AVG AntiVirus